Brand book

av Mats Ingerdal

”Malmstenbutikens kärnverksamhet är att sälja Carl Malmstens möbler med tillhörande inredningsdetaljer som kopplas till butikens sortimentsstrategi, värderingar och ekonomiska målsättningar.”

Malmstenbutikens värderingar kan sammanfattas i en idé om Modern lyx där Carl Malmstens möbler möter vår samtid och hållbarhetsbegreppet är centralt.

Malmstenbutikens visuella identitet är förankrad i samtiden utan att vara trendig. Det blir den genom att vi lyfter fram, förädlar och förtydligar snarare än att addera uttryck eller idéer. Alla delar av den visuella identiteten är utförda hantverksmässigt och med yrkesstolthet – även de digitala delarna som är ett hantverk i vår tid. Typografi, text och bild håller högsta kvalitet. Den visuella identiteten är attraktiv och gör det tydligt för besökaren att hitta & handla och lättjobbat för personalen, såväl i butiken som på hemsidan. Den grafiska identiteten omfattar hela kedjan från interna dokument till paketinslagning. Hållbarhetsaspekter är självklara.