Logotyp

av Corinne Sperens

Malmstensbutikens logotyp är levande och fungerar i samspel med Carl Malmstens eget formspråk. Logotypens varierande utformning förstärker olika budskap. Typsnitt, färg och komposition skapar identitet.

På trycksaker skrivs logotypen alltid ut på minst två rader. I rumslighet och på andra material kan den vara på en rad.