lordagslasning

Lördagsläsning om Möbelmästaren Malmsten!

Lördag 26 januari porträtterar Svenska Dagbladet Carl Malmsten över ett uppslag med kärnfull text och snygga bilder. Grabba tag i ett ex och ta del av ett stycke svensk designhistoria. Tävling: Finn ett fel bland bildtexterna och maila oss på butiken@malmsten.se så lottar vi ut ett ex av boken ”Carl Malmsten – känd och okänd” (530:-) bland dem som skickar in rätt svar.